ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
Portál redakce stránek Ústecké Tramvaje a Ústecká Městská Doprava
WWW.USTECKETRAMVAJE.COM
Chomutov a Jirkov
Aktualizace fotogalerie vozového parku
(25.11.2007, TZV)
Doplněny aktuální fotografie autobusu B741 e.č. 314 z Hradce Králové.
Aktualizace vozového parku
(12.10.2007, TZV)
Přepracována sekce trolejbusy ve vozovém parku. Aktualizován přehled trolejbusů Solaris a doplněny fotografie.
Změna jízdních řádů v linkové dopravě
(12.10.2007, TZV)
Od 30. září došlo k drobným změnám na lince do Prahy a zároveň obdržely původní linky nové číslo licence. Více pod odkazem
Novinka ve vozovém parku
(2.09.2007, aktualizace říjen 2007, TZV)
Zařazen autobus B.741.1924 e.č.314, původně z Hradce Králové e.č.234, tento vůz nahradil e.č.310, který byl vyřazen po nehodě. Vůz prošel SO spolu s aplikací bílého nátěru a vsoučasné době je již v provozu městské dopravy.
Výluka na trasách linek 1, 4, 5, 9
(05.09.2007, tzv)
Od 17. září do 31. prosince by měla býti uzavřena část Kadaňské ulice od Kruhového objezdu až po železniční přejezd. Tato uzavírka se dotkne vybraných linek MHD následujícím způsobem:
linka 1 - odkloněna ulicemi Bezručova - Zborovská - Lipská - silnice I/13 - Globus.
linka 4 - u železničního přejezdu odbočí do Alešovy ulice, kde bude provizorní zastávka MHD. Linka nebude obsluhovat zastávky v Kadaňské ulici, Na průhoně a Krušnohorskou.
linka 5 - všechny spoje budou ukončeny ve stanici Autoškola
linka 9 - linka je vedena po silnici číslo I/13
Na všech těchto linkách nebudou obsluhovány zastávky Kadaňská, škola a Kadaňská, kaplička. Náhradní zastávkou je Chomutov, železniční stanice, není - li uvedeno jinak.
Změny v linkovém vedení MHD
(31.08.2007, TZV, zdroj DPCHJ)
Od 1. září 2007 dochází k drobným změnám v tras linek 9 a 10. Od uvedeného data neobsluhují tyto linky zastávku Globus.
Samostatná stránka linkové dopravy
(14.08.2007, TZV)
Vážení čtenáři. Rádi bychom Vás upozornili, že část věnována linkové dopravě provozované chomutovským dopravním podnikem, je nově umístěna samostatně v sekci Autobusy - Ústecký kraj, nebo pod tímto odkazem.
Změny na trase Jirkov - Chomutov - Praha
(24.07.2007, TZV)
Po skončeném výběrovém řízení na linky základní dopravní obslužnosti, opustila společnost KAVKA linku 520700 Jirkov - Chomutov - Louny - Praha. Náhlý přesun cestujících, kteří byli rovnoměrně rozmístěny mezi oba největší dopravce na této trase způsobil dopravníu podniku (DP) potíže s nedostatečnou kapacitou autobusů a s tím související přeplněností spojů. Z tohoto důvodu nastanou na lince 520 005 provozované DPCHJ nejdéle od září dané změny:
  • spoje jedoucí v 5:00 a 6:00 z Chomutova (z Jirkova o 20 minut dříve) nebudou při cestě do Prahy zajíždět do Slaného
  • na spoj v 5:40 z Jirkova, resp. v 6:00 z Chomutova bude v maximální možné míře vypravován velkokapacitní autobus ARES 15M
  • DP uvažuje o zakoupení dalšího velkokapacitního vozidla na linku do Prahy
Změny v linkovém vedení od 1.7.2007
(02.06.2007, DPCHJ, TZV)
Dojde k prodloužení trasy linky číslo 9. Spoje končící v zastávce U Pekárny budou nově ukončeny ve stanici Vodní. Zastávky Vodní a Křivá budou obousměrně obsluhovány
Dále bude ukončen provoz linky MHD číslo 15 Chomutov, autobusové nádraží - Chomutov, železniční stanice.
Obnova vozového parku 2007
(02.06.2007, TZV)
I v letošním roce dojde k několika změnám ve vozovém parku DPCHJ. Více informací v patřičné záložce nebo zde
Městské autobusy
(05.05.2007, TZV)
Kompletně předělán přehled městských autobusů včetně rozšíření a doplnění fotogalerie. V budoucnu budou tímto způsobem přepracovány i ostatní části vozového parku. Do fotogalerií budou průběžně doplňovány i další fotografie z archivu autora.
Přidán archiv aktualit
(05.05.2007, TZV)
Novinky z let 2005 - 2006 jsou umístěny v samostatných archiv. Odkaz na ně naleznete v levém sloupci.
Nová linka MHD
(22.04.2007, DP)
Od pondělí 23. 4. 2007 bude ukončen provoz na lince 520 140. Tato linka bude nahrazena linkou MHD č. 16, která má zcela identickou trasu s původní linkou 520 140.
Výluka linek 4,6,14,20 a 33
(22.04.2007, FL)
V sobotu 14.4.2007 a v neděli 15.4.2007 proběhla výluka linek 4,6,14,20 a 33 v Kochově ulici, z důvodu výkopových prací v této ulici. Nebyly obsluhovány zastávky u Hřbitova v Kochově ul.(zastávka linek č.4,6,14,20 a 33 ve směru do centra) a Poliklinika v obou směrech. Náhradní zastávky byly zřízeny v zastávce linek 9 a 35 U hřbitobva v Beethovenově ul. (ve směru do centra) za zastávku U hřbitova v Kochově ul., náhradní zastávky za stanici Poliklinika byly zřízeny v Edisonově ul. kousek od trolejbusové smyčky - nástupní a v ul. Dr. Jánského - výstupní. výluka byla vedena ulicemi Beethovenova - spojovací silnicí za nemocnicí - Spořická - Dr. Jánského - smyčka Poliklinika. Na trolejbusové lince č. 33, která je garantovaná nízkopodlažními vozy byly trolejbusy Solaris Trollino 12 AC nahrazeny autobusy Solaris Urbino 12.