ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
Portál redakce stránek Ústecké Tramvaje a Ústecká Městská Doprava
WWW.USTECKETRAMVAJE.COM
Chomutov a Jirkov
Staré autobusové nádraží
(13.11.2006, FL)
Od 1. poloviny října 2006 do 1.poloviny listopadu 2006 byla provedena demolice výpravní budovy na starém autobusovém nádraží v Chomutově. Autobusové nádraží začalo odbavovat cestující kolem roku 1950 a sloužilo 50 let do roku 2000, kdy bylo zprovozněno nové autobusové nádraží ve Wolkerově ulici.
Karosa C744.24 u DPCHJ
(4.11.2006, tzv)
V sekci vyřazených vozidel byly doplněny fotografie ke všem autobusům C744. Pro připomenutí jedná se o vozy e.č.308, 415, 416, 418.
Všechny Solarisy už jsou v Chomutově
(29.10.2006, FL)
Tento týden dorazily z Ostravy do vozovny DPCHJ poslední tři vozy Solaris Trollino 12 AC. Vozy pravděpodobně obdrží evid. č. 103-105. Je tak zakončena celá dodávka, která čítala 10 vozů. 5 autobusů Solaris Urbino12 mají evid.č. 242-246 a 5 trolejbusů Solaris Trollino 12 AC evid čísel 101-105. Urbina byla dodána na přelomu srpna a září 2006, Trollina evid. č. 101 a 102 byla dodána v zaří 2006.
Vozový park kompletní
(26.10.2006, TZV, aktualizace 29.10.2006)
V současné době již je dodávka nových vozidel pro Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova kompletní. Všech pět objednaných Solarisů již jezdí v pravidelném provozu spolu s první dvojicí trolejbusů Trollino. Zbylé tři trolejbusy jsou ve vozovně a dá se očekávat, že během pár dní vyrazí do pravidelného provozu.
Železniční odbočka, aneb vzpomínka na osmčtyřitrojky
(26.10.2006, TZV)
V souvislosti s dokončením elektrifikace v úseku Kadaň - Karlovy Vary ukončily svůj provoz na trati 140 motorové jednotky řady 843 + 043 + 943. Jako malou vzpomínku na ně je v levém sloupci uveden odkaz na fotogalerii vozů, jež zde dříve sloužily.
Zkušební Citaro
(26.10.2006, TZV)
Evobus představil na Autotecu novou generaci městských nízkopodlažních autobusů Citaro. Vystavený vůz v současné době jezdí po českých dopravcích, kteří mají možnost si ho vyzkoušet v pravidelném provozu a porovnat tak jeho provozní náklady s doposavad provozovanými typy. Tento vůz v současnosti zamířil do Chomutova, kde je provozován na linkách MHD. Zde se nabízí zajímavé srovnání, neboť zdejší DP provozuje současnou generaci nízkopodlažních vozů z Vysokého Mýta - Citelis a pak pětici autobusů polského výrobce Solaris.
Nová výhybka v Chomutově
(9.9.2006, FL)
V polovině září byly na křižovatce na Zahradní u vozovny instalovány nové podvěsné výhybky firmy Esko. Výhybky jsou instalovány ve směru z Písečné k vozovně a na jednostopou trať na silnici I/13
První Solarisy v Chomutově
(31.8.2006, tzv)
První dva autobusy z celkem pětikusové dodávky městských autobusů jsou již v Chomutově. Oba autobusy jsou v čistě bílém nátěru odstaveny v trolejbusové vozovně. Připomeňme jen, že díky dotaci z Evropské unie bude dodáno pět nízkopodlažních trolejbusů a čtyři autobusy. Pátý autobus pak bude zakoupen z vlastních zdrojů v rámci pravidelné obnovy vozového parku.
Solaris Urbino v Chomutově
(07.07.2006, Filip Lauterbach)
Po výběrovém řízení, kdy vyhrála firma Solaris, zakoupí DPCHJ 12m nízkopodlažní autobusy a trolejbusy. Ještě před dodáním chomutovských vozů bylo v Chomutově předváděno ostravské Urbino 12 3. generace ev.č.7727. Premiéru v CV mělo na oslavách statutárního města Chomutov, kdy jel v konvoji alegorických vozů společně s mosteckým RTO. Autobus byl nasazován na různých městských autobusových linkách DPCHJ..
Nejstarší autobus pro MHD dojezdil
(12.1.2006)
Nejstarší městský autobus B732.20 pocházející z roku 1987, dojezdil. Vůz byl ke konci svého provozu přidělen na zálohu. Občas pak spatřen v provozu městské dopravy, vyjímkou nebylo ani jeho vypravení na příměstské linky např. do Jirkova, Klášterce nad Ohří či dokonce do Mostu.