ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
Portál redakce stránek Ústecké Tramvaje a Ústecká Městská Doprava
WWW.USTECKETRAMVAJE.COM
Chomutov a Jirkov

Odbavování a tarif

V Chomutovské městské dopravě platí tzv. samoobslužný odbavovací systém (dříve značený písmenky S na přední části vozidla). Cestující nastupují pouze předními dveřmi a platí předem odpočítanými mincemi do pokladny u řidiče. Pokladna mince nevrací, zaplacená částka je vidět na displeji kasy a malém displeji u řidiče, který zobrazuje i čas. Zdejší dopravce byl jeden z prvních, který zavedl při odbavování možnost platit čipovou kartou. Stalo se tak na jaře roku 1997, kdy byly po předchozím zkušebním provozu, dány čipové karty do předprodeje MHD. Karta je kontaktní, jakási obdoba telefonní karty. Cestující ji zasune do patřičného otvoru a po stisknutí tlačítka bude proveden odečet jízdného. To je při využití karty nižší, než při platbě v hotovosti. Samozřejmostí jsou časové předplatní jízdenky na dobu jednoho měsíce.

Tarif městské dopravy
Jízdné Obyčejné Čip. karta
Dospělí 13,- Kč 11,- Kč
Děti  6,- Kč  5,- Kč
Pes 13,- Kč 10,- Kč
Noční linka
neplatí slevy
20,- Kč nelze

U linkové dopravy probíhá nástup předními dveřmi, řidiči je nahlášena výstupní stanice, následně dostane cestující jízdenku a může pokračovat v jízdě. Při odbavování je zde použit odbavovací systém EMtest, bohužel bez možnosti použít čipovou kartu.

 

::Úvod ::Redakce ::Kontakt