ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
Czech Independent Transport Association, Tschechische unabhängige Verkehrsgesellschaft
WWW.CNDS.CZ
Ostrava
Ostrava je třetím největším městem v České republice. První písemná zmínka o městě ležícím na řece Ostravici je datována rokem 1267. Skutečný rozvoj Ostravy je zaznamenán až s objevením ložisek černého uhlí. Další rozvoj pokračuje rokem 1829, kdy byly otevřeny ve Vítkovicích jedny z největších železáren v českých zemích. Do Ostravy tehdy přišlo velké množství pracovních sil, pro které bylo vystavěno velké množství dělnických kolonií. Z 19. a počátku 20. století se zachovala výstavba "starého" stylu. Kromě secesních domů je v Ostravě velké množství stavem z období funkcionalismu. Z období budování socialismu se zde však "zachovaly" celé čtvrti, tvořené v drtivém množství výstavbou panelovou. Je proto zcela logické, že již od minulosti potřeba dopravy do města a ve městě samotném vyžadovala správné řešení. A tak kromě železnice bylo možno vídat ve městě tramvajové provozy různých rozchodů a různých úrovní, které tvořily kompaktní celek. Ten se podařilo "rozbít" až v nechvalně proslulých 70. letech, nicméně elektrická trakce si ve městě samotném, v podobě tramvajové a trolejbusové dopravy, zachovala rozhodující podíl. Bohužel propojení na ostatní městské celky v regionu se podařilo zcela odtrhnout a doprava sem je zcela závislá na železnici resp. nezávislé autobusové trakci.

Stalo se na Ostravsku...

Tramvaje Trio pro Portland
(10.12.2006, Libor Hinčica)
Ve dnech 7. a 8. prosince 2006 byly převezeny z ostravských ústředních dílen tři tramvaje Trio 12 pro americký Portland. Jejich cesta je ukončena v přístavu v německých Brémách, kde dojde k zakonzervování proti působení mořské soli. Následně budou tramvaje naloženy na loď a absolvují třítýdenní plavbu do Portlandu, jenž leží na západě USA. Z Česka putovaly do Portlandu a Tacomy první tramvaje koncepce Inekonu již dříve, jejich výrobcem tehdy byla plzeňská Škodovka. Není byly tramvaje vyrobeny společností Inekon Trams (dříve DPO Inekon) v ostravských ústředních dílnách a vycházejí z tramvají Trio 01, liší se však svou obousměrností. Vzhledem k opačné polaritě probíhaly zkušební jízdy výhradně v areálu martinovských dílen, pouze jeden vůz byl přepolarizován kvůli absolvování zkoušek v síti DPO, které se uskutečnily v pondělí 4. prosince. Kromě třech vozů pro Portland jsou dokončovány tramvaje pro Washington D.C. a Seatle.
Bližší informace naleznete v prvním čísle časopisu Moravskoslezský Dopravák v únoru 2007.
ODIS - Rozmary počasí na podzim 2006
(04.11.2006, Libor Hinčica)
Posunutí hodiny znamená v praxi na některých územích naší republiky posun o měsíc, čemuž nasvědčuje záběr z 4. listopadu 2006 pořízený krátce po třetí hodině odpolední v Ostravě. Snímek přibližuje pohled na nákladní nádraží ostravsko-kojetínské dráhy (s dost redukovaným kolejištěm) a projíždějící osobní vlak 3148/3174 Ostrava hl.n. - Valašské Meziříčí, ve kterém je možno použít na 32 km dlouhém úseku tarifu integrovaného systému. Do večer napadla na některých místech v moravskoslezské metropoli až 10 cm pokrývka sněhu, která způsobuje značné komplikace především automobilové dopravě.
::Úvod ::Redakce ::Kontakt